เคล็ดลับ 'สุขภาพดี..อย่างมีคุณภาพ'

 

เชื่อว่าใครๆ ก็อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย แล้วจะทำอย่างมีเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ทีมเว็บไซต์ สสส. จึงรวบรวมเคล็ดลับการดูแลตัวเองมาฝากกันค่ะ
 
1. ออกกำลังกายสัปดาห์ละอย่างน้อย 150 นาที โดยแบ่งอย่างน้อย 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที
 
2. ทำงานไม่เกินวันละ 12 ชั่วโมงและนอนหลับให้เพียงพอ
 
3. งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา งดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด
 
4. คาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่/ โดยสารพาหนะ
 
5. ควบคุมดัชนีมวลกาย (BMI) ให้ได้ประมาณ 18.5-23 kg/m2 และเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. (35.5 นิ้ว)ในชาย และ 80 ซม. (31.5 นิ้ว) ในหญิง
 
6. หลีกเลี่ยงบริโภคเนื้อสัตว์ดิบ รวมทั้งอาหารที่ถนอมด้วยดินประสิว (เช่น ปลาร้า ไส้กรอก) และไขมันชนิดทรานส์ (เช่น เบเกอรี่ที่ทำจากมาการีน เนยขาว ครีมเทียม อาหารทอด) และลดอาหารหวาน มันและรสเค็ม
 
7. บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยมีผักผลไม้ไม่น้อยกว่า 400 กรัมต่อวัน โดยมีสัดส่วนจากพลังงานทั้งหมดที่ได้รับ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 55%, โปรตีน 15% และไขมัน 30% (แบ่งเป็นไขมันอิ่มตัว 7-10% ไขมันไม่อิ่มตัว 13-20%) หากบริโภคลดลง 500-1,000 แคลอรี่ต่อวัน จะลดน้ำหนักได้ ½-1 กิโลกรัม/ สัปดาห์
 
8. หมั่นตรวจเช็คปัจจัยเสี่ยงที่มีผลเสียต่อสุขภาพและพยายามลดความเสี่ยงที่แก้ไขได้ อันได้แก่ อ้วน ออกกำลังกายไม่พอ หรือมีพฤติกรรมทำลายสุขภาพ
 
9. มีเพศสัมพันธ์ปลอดภัย
 
10. มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ดำรงชีวิตอย่างมีสติ มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน และมองโลกในแง่ดี
 
ที่มา : thaihealth.or.th